maandag 1 december 2014

Japanmuseum als inspiratiebron

De cursus museum als inspiratiebron in het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden is intussen afgelopen.
De deelnemers zijn onder de bezielende leiding van Marijke Schurink aan het ontwerpen geslagen.
Een bezoek aan het Sieboldhuis vormde de start. Hier werd de inspiratie opgedaan om een werkstuk te maken. De daarop volgende lessen zijn besteed aan het maken van een linoleumsnede, het afdrukken daarvan en aan het bespreken van de werkstukken en natuurlijk aan het maken ervan.
De variatie is groot!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten